17/07/2017

Szkolenia

Skuteczna komunikacja

Komunikacja jest jednym z elementów wpływających na efektywność pracy. Dobre komunikowanie się znacznie zwiększa efektywność pracy własnej i zespołu. Uczestnicy szkolenia poznają zasady efektywnej komunikacji podczas pracy. Nauczą się przekonywać innych do własnego zdania, poszukiwać porozumienia pomimo różnic zdań, sprawnie zarządzać informacjami, dzięki którym praca stanie się skuteczniejsza.

Więcej informacji


Efektywna współpraca w zespole

Uczestnicy nabędą umiejętności rozwoju efektywnej współpracy opartej na skutecznym przepływie informacji oraz wykorzystywaniu indywidualnych doświadczeń do rozwiązywania wspólnych problemów przy jednoczesnym zachowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Więcej informacji


Public relations i social media

Zarządzanie zmianą

Skuteczne prezentacje

Efektywność osobista

Negocjacje

Sprzedaż i obsługa klienta

Motywowanie

Rozmowy oceniające

Zarządzanie

Przywództwo