20/10/2018

Efektywna współpraca w zespole

współpraca w zespole efekt synergii

Realizowany cel szkolenia:

Kształtowanie i rozwijanie efektywnej współpracy w zespole

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Osób, dla których efektywna współpraca jest umiejętnością, która determinuje efektywne wykonywania zadań zawodowych

Uczestnicy szkolenia:

Dowiedzą się: – czym się różni zespół od grupy, – jakie zachowania decydują o efektywnej współpracy, – jak oceniany jest poziom współpracy w zespole – jaki jest ich charakterystyczny styl rozwiązywania konfliktów, – jakie są korzyści płynące ze współpracy, – jak budować porozumienie wokół wspólnych celów, – jakie zachowania wpływają pozytywnie i negatywnie na pracę w zespole, – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem, – jak przekazywać konstruktywną informację zwrotną

Posiądą umiejętność: – budowania efektywnej współpracy w zespole, – jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji oraz wyrażania własnych opinii, – identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz radzenia sobie z nią, – przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej

Uczestnicy skorzystają: – z praktycznych ćwiczeń dających możliwość utrwalenia nabytych umiejętności – zrealizują ćwiczenia grupowe i indywidualne, – otrzymają konstruktywną informację zwrotną i wskazówki rozwojowe.

Ramowy program:

MODUŁ I – MODEL WSPÓŁPRACY PATRICKA LENCIONIEGO
Ten moduł przybliży odpowiedź na pytanie jakie dysfunkcje w pracy zespołowej możemy zdiagnozować i co to jest współpraca w zespole. Uczestnicy dowiedzą się też jakie elementy decydują o tym, że mówimy o zespole a nie grupie? Dlaczego lepiej współpracować niż rywalizować? Zaufanie, konflikty, zaangażowanie, odpowiedzialność, cele – jak dbać o każdy z tych obszarów w zespole?

MODUŁ II – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY
Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w grze symulacyjnej kształtującej umiejętność efektywnej współpracy. Zdiagnozują jakie mogą być bariery utrudniające skuteczną współpracę? Dowiedzą się jakie wyróżniamy style radzenia sobie z konfliktami oraz jakie mogą być przyczyny powstawania konfliktów? Poznają etapy rozwiązywania konfliktów. Omówimy również słabości, błędy i obawy – na czym polega budowanie zaufania w zespole. Zidentyfikujemy zachowania wspierające i ograniczające zaangażowanie w zespół. Uczestnicy poznają również rolę informacji zwrotnej w budowaniu zaangażowania. Nauczą się jak przeprowadzić konstruktywną informację zwrotną.

MODUŁ III – ROLA WSPÓLNYCH WARTOŚCI I CELÓW W FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU
W tym module uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola wartości w funkcjonowaniu zespołu. Dlaczego istotne jest dbanie o cele i jak to się łączy z zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Opracują wewnętrzny kodeks oraz zaplanują co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołu. Poznają odpowiedź na pytanie jak budować wewnętrzną motywację do ciągłego zaangażowania.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA I ACTION PLAN

Efektem szkolenia będzie wypracowany plan działań w formie Action Planu dla całego zespołu. Uczestnicy przygotują również plany działania dla siebie.

Uczestnicy szkolenia będą potrafi m.in.:

 • zdiagnozować dysfunkcje w pracy swojego zespołu
 • budować zaufanie i zaangażowanie w zespole
 • skutecznie komunikować się w sytuacji rozmowy z pojedynczym partnerem a także w zespole czy grupie,
 • unikać zachowań kontrproduktywnych i obniżających efektywność współpracy w zespole,
 • identyfikować sygnały prowadzące do konfliktu i rozwiązywać te już istniejące,
 • udzielać i przyjmować konstruktywną informację zwrotną

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie się odbywało w trybie stacjonarnym, 1-dniowym o charakterze warsztatowym. Szkolenie prowadzone jest technikami aktywnymi wykorzystującymi takie elementy jak:

 • Gra symulacyjna
 • Mini wykłady
 • Kwestionariusze
 • Studium przypadku,
 • Dyskusje moderowane,
 • Filmy edukacyjne,
 • Odgrywanie ról
 • Informacje zwrotne

Jest to ramowy program szkolenia. Dostosowujemy program do faktycznych potrzeb uczestników. W celu otrzymania oferty szytej na miarę prosimy o kontakt pod adresem biuro@influogroup.pl

współpraca w zespole to odpowiedzialność, dbałość o wyniki, zaangażowanie i zaufanie