14/07/2017

Nasze wartości

Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów „wert” i „wuerde”, które oznaczają godność, honor i powagę. Jesteśmy przekonani, że tak jak w życiu, tak również i w biznesie warto mieć jasno sprecyzowane wartości. Dla nas są one drogowskazem w codziennej pracy szkoleniowo – doradczej, a dla Ciebie Szanowny Kliencie niech będą przejrzystą informacją o naszym podejściu do współpracy. O to one:

Koncentracja na rezultatach

Kładziemy nacisk na to, co ma być faktycznym celem naszych działań, i jakie mają być efekty i rezultaty. W diagnozie problemów, trudności i wyzwań jesteśmy szczegółowi, bo wiemy, że nie zawsze wstępne oczekiwania pokrywają się z faktycznymi potrzebami. Naszym głównym celem jest, by organizacja otrzymała realną wartość dodaną we współpracy z naszą firmą.

 

Odpowiedzialność za jakość

Czujemy się odpowiedzialni za pracę jakiej się podejmujemy, dlatego tak ważna dla nas jest jej jakość. Wiemy, że tylko wysoki poziom świadczonych usług może spełnić czy nawet przewyższyć oczekiwania Klientów. Dlatego dbamy o to, by skuteczność narzędzi oraz metod przez nas używanych była potwierdzona w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania czy psychologii społecznej.

 

Pasja i ciągły rozwój

To, czym się zajmujemy, robimy z prawdziwą pasją. Stąd nieodzowny jest dla nas ciągły rozwój naszych umiejętności oraz aktualizacja i nabywanie nowej wiedzy. By skutecznie usprawniać organizacje i efektywnie podnosić kompetencje jej pracowników, poświęcamy czas na ciągłe doskonalenie się w tym co robimy.

Podejmujemy się zleceń, jeśli jesteśmy pewni jak osiągnąć satysfakcjonujący rezultat. Jeśli mamy wątpliwości, polecimy kogoś, kto zrobi to lepiej od nas. Po prostu nas sprawdź.

„Prawdziwy sukces nie bierze się z głoszenia naszych wartości, lecz z konsekwentnego wdrażania ich w codzienne działania.”

Ken Blanchard