14/07/2017

Doradztwo

Human Performance Improvement

HPI definiowane jest jako systemowe podejście do identyfikowania barier utrudniających pracownikom efektywne i satysfakcjonujące wykonywanie pracy oraz wskazywanie i wprowadzanie rozwiązań eliminujących te bariery. Dzięki temu pracownicy mogą pracować bardziej efektywnie i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Więcej informacji


Badanie opinii pracowników

Badanie kultury organizacyjnej

System motywacyjny

Wartościowanie stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy

Assessment / Development Centre

System ocen pracowniczych

Wdrożenie systemu kompetencji

Budowa systemu wartości