14/07/2017

Coaching

coaching kluczem do sukcesu w rozwoju twoich kompetencji

Coaching co to?

Coaching jest zaawansowaną formą szkolenia indywidualnego. Cechą charakterystyczną tej metody jest bezpośrednia współpraca coacha z uczestnikiem coaching’u, dzięki któremu zdobywa on konkretne umiejętności ważne z punktu widzenia jego rozwoju, wzrostu efektywności i rozwoju firmy. Dzięki temu proces ten pomaga w osiąganiu lepszych wyników działań i reguluje kompetencje poprzez praktykę.

Coaching to tzw. szkolenie „jeden na jednego” mające na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, uświadamianie efektów zmian, wykorzystanie realnych sytuacji, jako możliwości kształcenia a także dostarczanie wskazówek dotyczących realizacji zadań. Są to główne przyczyny, dla których sam proces rozwoju jest tak efektywny.

Jak wygląda realizacja procesu coachingowego?

 

Po pierwsze zaczynamy od określenia celów

 • Określamy cele Klienta z uwzględnieniem modelu SMART
 • Omawiamy zasady i procesy coaching’u
 • Zawieramy kontrakt z uwzględnieniem celów
 • Określamy stan obecny, nakreślamy kontekst sytuacyjny i określamy stan pożądany w przyszłości
 • Diagnozujemy problemy i potrzeby Klienta

Bierzemy pod uwagę aktualną rzeczywistość

 • Określamy sytuację w jakiej znajduje się Klient. Jest to bardzo ważny krok mający zapewnić informacje i zasoby, niezbędne do skutecznego rozwiązania problemu czy osiągnięcia celu
 • Identyfikujemy blokady oraz elementy rzeczywistości mające wpływ na realizację celu

Rozpatrujemy dostępne opcje i scenariusze

 • Generujemy z Klientem możliwe opcje – wszystkie możliwości i scenariusze umożliwiające osiągnięcie celu
 • Wspólnie wybieramy najlepsze i najbardziej realne opcje uwzględniające czas i dostępne zasoby

Podjęcie decyzji i ustalenie planu strategii działania

 • Ustalamy najlepszą (w odniesieniu do kontekstu organizacyjnego i biznesowego) strategię działania
 • Wspólnie planujemy konkretne działania w ustalonym czasie – ustalenie działań na linii czasu, podział na etapy niezbędne do osiągnięcia celu
 • Ustalamy działania dotyczące niezbędnych zmian, które mogą wesprzeć Klienta w osiąganiu celów (perspektywy czasowe etc.)

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Podczas każdej sesji coach pomaga Klientowi w ustaleniu szczegółowych celów, opracowywaniu strategii działań oraz planowaniu zadań wspierających rozwój kompetencji realizowanych przez Klienta w środowisku jego pracy. Planowane czynności doszkalające Klient zobowiązany jest wykonywać pomiędzy sesjami.

Rola informacji zwrotnej

Coach regularnie informuje Klienta o postępach w realizacji celów. Informacje zwrotne udzielane są po wykonaniu przez Klienta zaplanowanego zadania w jego miejscu pracy.

Podsumowanie procesu coachingu

Ostatni etap służy podsumowaniu procesu coachingu i stopnia realizacji celów klienta oraz ewentualnej modyfikacji planu działań. Wreszcie określamy czy Klientowi potrzebna jest dalsza nauka.

Coaching to motywacja, rozwój potencjału, zwiększenie efektywności i umiejętności, wsparcie i wiedza coacha