20/10/2018

Skuteczna komunikacja

Realizowany cel szkolenia:

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Osób, dla których skuteczna komunikacja jest umiejętnością, która determinuje efektywne wykonywania zadań zawodowych

Uczestnicy szkolenia:

Dowiedzą się: – w jaki sposób powinien przebiegać proces efektywnej komunikacji, – jakie zachowania decydują o skutecznej komunikacji – czym jest aktywne słuchanie oraz jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie komunikacji, – jaki jest ich charakterystyczny styl komunikacyjny, co go wyróżnia, jakie są jego mocne strony, ale i zagrożenia, – jak komunikować się z osobami o innych stylach komunikacyjnych, – jak przekazywać konstruktywną informację, – jak komunikować się w sposób asertywny, – czym jest spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, – jak zwiększyć szansę na zrozumienie przekazu przez rozmówcę;

Posiądą umiejętność: – kształtowania komunikatów w sposób dopasowany do rozmówcy, – rozpoznawania i unikania barier komunikacyjnych, – jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji oraz wyrażania własnych opinii, – przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej;

Uczestnicy skorzystają: – z praktycznych ćwiczeń dających możliwość utrwalenia nabytych umiejętności – zrealizują ćwiczenia grupowe i indywidualne, – otrzymają konstruktywną informację zwrotną i wskazówki rozwojowe.

Ramowy program:

MODUŁ I – CO TO SKUTECZNA KOMUNIKACJA?

Uczestnicy poznają odpowiedź na pytania: Jakie zachowania decydują o skutecznej komunikacji? Jak wygląda proces komunikacji? Co to komunikacja jedno i dwukierunkowa? Jak adresat komunikacji interpretuje komunikat?

MODUŁ II – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej kształtującej umiejętności efektywnej komunikacji. Dowiedzą się jakie pytania są skuteczne w budowaniu relacji? Dlaczego warto monitorować poziom zrozumienia rozmówcy? Co to jest aktywne słuchanie? Jak jest odczytywana niespójność komunikacyjna? Co wpływa na nieskuteczność komunikacji? Które zachowania są produktywne a które nieproduktywne w procesie komunikacji? Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na podstawie specjalnie przygotowanego formularza, który będzie zawierał zachowania kluczowe z punktu widzenia skutecznej komunikacji.

MODUŁ III – CO TO SĄ STYLE SPOŁECZNE I JAK PRZEKAZYWAĆ INFORMACJĘ ZWROTNĄ?

Uczestnicy będą mieć okazję zidentyfikować własny styl społeczny. Poznają związane z nim mocne strony ale i zagrożenia w kontekście komunikacji z drugą osobą. Dowiedzą się również w jaki sposób dostosowywać komunikat i zachowania do osób o odmiennych stylach społecznych. Omówiony zostanie tzw. model pełnej ekspresji wg. McKay. Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola informacji zwrotnej w codziennej komunikacji i dlaczego oddziaływanie na wszystkie trzy aspekty postawy jest skuteczne? Będą mieli również okazję przećwiczyć udzielanie informacji zwrotnej.

MODUŁ IV – JAKA JEST ROLA ASERTYWNOŚCI W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI?

Uczestnicy dowiedzą się, co to jest asertywność – jaka jest definicja, rola i jej znaczenie w procesie efektywnej komunikacji. Będą mieli okazję zidentyfikować swój wyjściowy poziom asertywności. Poznają skuteczne techniki asertywne. Dowiedzą się, jaka jest różnica pomiędzy asertywnością, uległością i agresywnością. Nauczą się w jaki sposób stawiać granice wobec komunikacji destrukcyjnej. Poznają również moc komunikatu „Ja” i dowiedzą się, w jaki sposób go stosować.

Uczestnicy szkolenia będą potrafi m.in.:

 • skutecznie komunikować się w sytuacji rozmowy z pojedynczym partnerem a także w zespole czy grupie,
 • asertywnie komunikować swoje potrzeby bez ulegania innym,
 • rozpoznawać style społeczne swoich rozmówców i dostosowywać swój sposób komunikacji do nich,
 • udzielać i przyjmować konstruktywną informację zwrotną,

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywało będzie się w trybie stacjonarnym, 1-dniowym o charakterze warsztatowym. Szkolenie prowadzone jest technikami aktywnymi wykorzystującymi takie elementy jak:

 • Gra symulacyjna
 • Mini Development Center
 • Mini wykłady
 • Kwestionariusze
 • Studium przypadku,
 • Dyskusje moderowane,
 • Odgrywanie ról
 • Informacje zwrotne

Jest to ramowy program szkolenia. Dostosowujemy program do faktycznych potrzeb uczestników. W celu otrzymania oferty szytej na miarę prosimy o kontakt pod adresem biuro@influogroup.pl

Zapytaj o to szkolenie