17/08/2017

Marzena Jankowska

Trener/Wykładowca

Od ponad 10 lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe takie jak wdrażanie systemów rekrutacyjno-selekcyjnych, adaptacje nowych pracowników, oceny okresowe, ścieżki kariery i zarządzanie talentami. Projektowała i wdrażałam projekty rozwojowe dla kadry menedżerskiej obejmujące sesje AC/DC, szkolenia, samodoskonalenie, coaching, doradztwo indywidualne i organizacyjne w obszarze dalszego rozwoju kompetencji, metod rozwoju i ścieżki kariery zawodowej.

Jest pomysłodawczynią i kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych – Akademia Rozwoju Osobistego, organizowanych wspólnie z Wyższą Szkoła Bankową WZ Chorzów. Prowadzi zajęcia w szkołach trenerów na Wrocławskiej SWPS oraz Chorzowskiej WSB. Przeprowadza cieszące się dużą popularnością Treningi Odporności Psychicznej metodą 7Cs™ Wspiera i inspiruje wciąż rosnący zespół liderów dystrybuujących program wsparcia sprzedaży dla MŚP.

Absolwentka Psychologii biznesu na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa). Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM w Katowicach, Kurs Mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz  Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez dr. Sławomira Jarmuża (Moderator).

Specjalizuje się w rozwijaniu siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, perswazji i obsłudze klienta.

Realizowała projekty szkoleniowo – doradcze dla pracowników takich firm jak:

MARS, LD Holding, GM Opel Polska, TRW, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Grupa Muszkieterowie, Biuro Informacji Kredytowej, Johnson Controls, SKOK Piast, Tractebel Engeenering, Millennium Leasing

Współautorka książki o automotywacji oraz autorka licznych artykułów na łamach periodyków branżowych:

  • Jankowska M. (2017). „Jak nie dać się prokrastynacji, czyli o Małpce Natychmiastowej Gratyfikacji i Mrocznym Placu Zabaw”. Lady’s Club, nr 46
  • Jankowska M. (2016). „Jak się dobrze stresować”. Lady’s Club, nr 44
  • Jankowska M. (2016). „O twardości psychicznej”. Lady’s Club, nr 42
  • Jankowska M., Wolfigiel B. (2015). Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania. Warszawa: Edgard
  • Jankowska M. (2013). „Na scenie życia zawodowego, czyli o sztuce autoprezentacji”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 3
  • Jankowska M. (2011). „Zagrzany do boju. Jak motywować fundraiserów”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 1
  • Jankowska M. (2011). „Twardość psychiczna a postrzeganie sytuacji pracy i życia rodzinnego przez menedżerów w kontekście kryzysu organizacji” W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.): „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina‑praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Jankowska M. (2010). „Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej” – przegląd badań. W: Skłodowski H. (red.): Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. Łódź: SWSPIZ, T. IX, Zeszyt 1
  • Jankowska M. (2010). „Twórczość jako proces samokreacji, wzmacniający twardość psychiczną w obliczu zmian”. W: Mendecka G. (red.): Oblicza twórczości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Media:

Wolny czas spędza pisząc artykuły i książki popularyzujące wiedzę psychologiczną.