16/08/2017

Cezary Radomski

Trener/Coach/Mediator

Kierownik projektów rozwoju personelu działający w biznesie i wspierający rozwój różnych organizacji od roku 2002. Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator, gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami szkoleniowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów.

Absolwent psychologii (o specjalizacji psychologia społeczna), Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”. Certyfikowany mediator – certyfikat fundacji VCC.

Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Specjalista w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw oraz testów oceny sytuacji.

Przeprowadził ponad 500 szkoleń oraz kilkaset sesji coachingowych lub doradczych m.in. w następujących branżach:

  • finansowej (Credit Agricole, Santander Consumer Bank, BZ WBK),
  • IT (Volvo IT, Nask, Axit Sp. z o.o.),
  • sieciach handlowych i usługowych (Kaufland, Real, Pryzmat Sp. z o.o.),
  • automotive (AAM, Leoni Kable, Dreaxlmeier, Autolife),
  • centrach badawczo rozwojowych (EIT+, Cuprum),
  • branży wydobywczej  (Protea – przemysł offshore, przedsiębiorstwa grupy KGHM),
  • branży energetycznej (Schneider Electric, Kelvion Machine Cooling),

Ma na swoim koncie przeprowadzone procesy AC/DC w takich firmach jak Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Telefonia Dialog S.A., Volvo Polska, KGHM, Vipharm S.A., Santander Consumer Bank, Eurobank, Cyfraplus.

Współautor podręcznika dla mediatorów: „Mediacje sądowe i pozasądowe”.

Ostatnio szczególnie interesuje się badaniami nad Crew Resource Management, Error Management i zachowaniami zdrowotnymi.